Panthera AB konstruerar, tillverkar och säljer aktivrullstolar för vuxna och barn med betoning på användarvänlighet, kvalitet och låg vikt.

Utgångspunkten för konstruktionen av rullstolarna är att användaren ska bli så aktiv, rörlig och självständig som möjligt.

Panthera har produkterna X, U3 light, U3, S3 och S3 Swing för vuxna och modellerna Bambino och Micro för barn.

S3 och U3 är våra standardmodeller som är mycket lättkörda med en låg vikt för att fungera bra för ett aktivt liv. S3 har rakt front vid knäna medan U3 har insvängd front, samt 5 graders brantare benstödsvinkel. S3 finns även i S3 kort, S3 kort-låg och S3 large.

S3 Swing har undansvängbara benstöd som underlättar vid förflyttning till och från rullstolen. S3 Swing finns även som S3 Swing-kort.

Panthera X och U3 light är avsedda för mycket aktiva och avancerade förare som kan och har vana av att hantera en extremt lättkörd och lättbalanserad rullstol. Dessa modeller är normalt ej utrustade med tippskydd.

Bambino 3 är för barn och ungdomar mellan ca 4-12 år ocn Micro 3 är för de allra minsta mellan ca 1-4 år.

AKTIVRULLSTOLAR

u2 light
U2
Swing
PANTHERA X
U3 LIGHT
U3
S3 FAMILJEN
S3 SWING FAMILJEN
Micro
MICRO
BAMBINO
DRIVAGGREGAT
TILLBEHÖR
DELAR
V-TRAK
UTÖKAT SORTIMENT
Panthera AB • Gunnebogatan 26 • 163 53 Spånga • SE_Box_Spanga@permobil.com • Tel: 08-761 50 40